ห้องเจ้าพระยา

     ห้องขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 ของอาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ขนาดกว้าง 32 เมตร ยาว 56 เมตร มีพื้นที่ 1,792 ตารางเมตร ทำให้สามารถจัดงานได้หลายรูปแบบเช่น การประชุม สัมมนา แบบ Theater การจัดเลี้ยงแบบค็อกเทล การจัดเลี้ยงแบบโต๊ะจีน และแบบบุฟเฟต์

 

 

ห้องเจ้าพระยา

ห้องเจ้าพระยา เป็นห้องที่รองรับการจัดงานในทุกรูป