เรืออังสนา

เรือลำนี้ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2546 สามารถรองรับกิจกรรมงานสังสรรค์ได้หลายรูปแบบ และสามารถประยุกต์ดัดแปลงแต่ละพื้นที่ของเรือให้สอดคล้องกลมกลืนกับการจัดงานรูปแบบที่ต้องการได้อย่างดี รองรับแขกผู้มีเกียรติได้ถึง 150 – 250 คน