วันคล้ายวันสถาปนากรมช่างโยธาทหารเรือ ครบรอบ 30 ปี

วันคล้ายวันสถาปนากรมช่างโยธาทหารเรือ ครบรอบ 30 ปี
พล.ร.ต.โสภณ รัชตาภิรักษ์ ผู้จัดการกิจการหอประชุมกองทัพเรือ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมช่างโยธาทหารเรือ ครบรอบ 30 ปี ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562