นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2562

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2562
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันกองทัพเรือ   ประจำปี 2562   โดยมี
พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ   พร้อมคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของ
กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ  โอกาสนี้   พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี
พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการเหล่าทัพ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตลอดจนเอกอัครราชทูต และอุปทูต จากประเทศต่างๆ
ให้เกียรติเข้าร่วมงานด้วย ในวันพุธ ที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา
หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร