พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ แถลงนโยบายเชิงโอวาท ประจำปีงบประมาณ 2564

“The Power of Unity The Power of the Navy” “พลังสามัคคี พลังราชนาวี”

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน  ผู้บัญชาการทหารเรือ  แถลงนโยบายเชิงโอวาท ประจำปีงบประมาณ 2564 มุ่งหวังให้กองทัพเรือ สามารถสร้างหลักประกันด้านความมั่นคงทางทะเลให้กับประเทศ ธำรงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีในสังคมโลก เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือ น่าชื่นชม และได้รับการยกย่องจากสาธารณชน

โดยจะได้เน้นย้ำในการมอบนโยบายในการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ  เพื่อมอบนโยบายให้กำลังพลทุกนายยึดมั่นว่า กองทัพเรือ ต้องปฏิบัติหน้าที่ปกป้อง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถให้สมกับคำที่ว่า กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่น และภาคภูมิใจ ตลอดไป

ณ ห้องโพธิ์สามต้น หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อ 2 ตุลาคม 2563