สมาคมกีฬาเรือพาย แห่งประเทศไทย ได้จัดการสัมมนากีฬาเรือพาย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 สมาคมกีฬาเรือพาย แห่งประเทศไทย ได้จัดการสัมมนากีฬาเรือพาย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกับชมรมสโมสรสมาชิกกีฬาเรือพาย ประจำปี 2563 โดยมี พลเรือเอก ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ นายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการสัมมนาฯ ณ หอประชุมกองทัพเรือ ในรูปแบบการจัดงานแบบ New Normal