กองทัพเรือจัดโครงการ “กองทัพไทยร่วมบริจาคโลหิตแก้วิกฤต COVID-19”

กองทัพเรือจัดโครงการ “กองทัพไทยร่วมบริจาคโลหิตแก้วิกฤต COVID-19” โดยมี พลเรือเอก สิทธิพร มาศเกษม รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ในส่วนของกองทัพเรือ เพื่อเพิ่มปริมาณโลหิตสำรองของสภากาชาดไทย ในวันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องอรุณอมรินทร์ หอประชุมกองทัพเรือ