กองทัพเรือร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2564

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ ตลอดจนกำลังพลของกองทัพเรือร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2564 ณ ห้องอรุณอมรินทร์ หอประชุมหองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร