กองทัพเรือ จัดกิจกรรมบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ระหว่าง กรมข่าวทหารเรือ (ขว.ทร.) กับ สำนักงานผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ/กรุงเทพฯ (ผชท.ทหาร ต่างประเทศ/กรุงเทพฯ) กระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข้าใจ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 กรมข่าวทหารเรือ โดย พลเรือโท ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เจ้ากรมข่าวทหารเรือ จัดกิจกรรมบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ระหว่าง กรมข่าวทหารเรือ กับ สำนักงานผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ/กรุงเทพฯ (ผชท.ทหาร ต่างประเทศ/กรุงเทพฯ) หรือ RTN MAC-T Orientation 2022 โดยเชิญ ผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ ที่พำนักในประเทศไทย ร่วมกิจกรรม และได้มีโอกาสทำความรู้จักผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ สร้างความคุ้นเคยกับผู้บังคับบัญชาของกรมข่าวทหารเรือ กระชับความสัมพันธ์ และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง กรมข่าวทหารเรือกับ คณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ/กรุงเทพฯ ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ณ ห้องโพธิ์สามต้น หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร