พล.ร.อ.สมัย ใจอินทร์ ประธานกรรมการบริหารสวัสดิการสโมสร ทร. พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมความพร้อมการปฏิบัติงานของเรืออังสนา

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 พล.ร.อ.สมัย ใจอินทร์ ประธานกรรมการบริหารสวัสดิการสโมสร ทร. พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมความพร้อมการปฏิบัติงานของเรืออังสนา ตลอดจนความพร้อมของกำลังพล เพื่อสามารถพร้อมให้บริการ ในส่วนราชการและบุคคลทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ