ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีให้แก่นักศึกษาวิชาทหารที่สำเร็จชั้นปีที่ 5 เป็น ว่าที่เรือตรี ประจำปี 2564

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีให้แก่นักศึกษาวิชาทหารที่สำเร็จชั้นปีที่ 5 เป็น ว่าที่เรือตรี ประจำปี 2564 ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร