ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดี ให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศเป็น ว่าที่นาวาเอก

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีแก่นายทหารสัญญาบัตร ที่ได้รับการเลื่อนยศ เป็นว่าที่นาวาเอก ในวาระตุลาคม 2564 ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร