วันกองทัพเรือประจำปี 2564

    วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในงานวันกองทัพเรือ มีการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด เพื่อขยายพันธุ์ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา พิธีมอบรางวัลเกียรติยศนาวี ให้แก่บุคคลดีเด่นกองทัพเรือ ประจำปี 2564 และรางวัลผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่กองทัพเรือประจำปี 2564 เนื่องในวันกองทัพเรือ 20 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
    โดยปีนี้ กองทัพเรือ อนุมัติให้ มอบรางวัลเกียรติยศนาวี ให้แก่บุคคลดีเด่นของกองทัพเรือ คือ เรือตรีหญิง สุดาพร สีสอนดี ในขณะที่รางวัลผู้ที่ทำคุณประโยชน์ ให้แก่กองทัพเรือ ในปี 2564 นี้ กองทัพเรือได้พิจารณามอบให้แก่ พลเรือตรี ทองย้อย แสงสินชัย