กองทัพเรือ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2565 พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ และ นางศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือและภริยา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร