กองทัพเรือ เปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ รุ่นที่ 19 ประจำปี 2565

ในวันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2565 พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ ประจำปี 2565 รุ่นที่ 19 (พสบ.ทร.19) ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ โดยมีคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และผู้ที่เคยผ่านหลักสูตรในรุ่นก่อนหน้า ร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้