“ทำดีต้องชื่นชม เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม” ประธานกรรมการบริหารสวัสดิการสโมสรกองทัพเรือ มอบใบประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณชมเชย จ่าเอก อณุชา พันธุ์เจริญ และ พลทหาร สุรยุทธ์ วิจิตรสมบัติ เก็บสร้อยทองคำคืนเจ้าของ

ในวันอังคาร ที่ 8 มีนาคม 2565  พลเรือเอก สมัย ใจอินทร์ ประธานกรรมการบริหารสวัสดิการสโมสรกองทัพเรือ มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับ จ่าเอก อณุชา พันธุ์เจริญ และ พลทหาร สุรยุทธ์ วิจิตรสมบัติ สังกัดกองบริการ กรมพลาธิการทหารเรือ กรณีเก็บสร้อยทองคำได้ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่จัดเลี้ยงอาหาร วันอาทิตย์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 ในงานเลี้ยงมงคลสมรส ที่ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ จึงได้ประสานตามหาเจ้าของซึ่งคาดว่าจะอยู่บริเวณนั้น และได้นำส่งคืนเจ้าของในเวลาต่อมา การนี้สวัสดิการสโมสรกองทัพเรือ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ แสดงให้เห็นถึงการมีจริยธรรมความซื่อสัตย์ สุจริต ตามที่ทางครอบครัวและหน่วยงานต้นสังกัดได้มีการอบรมมาเป็นอย่างดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นแบบอย่างอันดีงามให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคนอื่น ๆ ต่อไป