ทำบุญเนื่องในวันสถาปนา กิจการหอประชุมกองทัพเรือ 2565

ในวันพุธ ที่ 20 กรกฎาคม 2565 พลเรือตรี เกริกพันธ์ พันธุ์สัมฤทธิ์ ผู้จัดการกิจการหอประชุมกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธี สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันสถาปนา กิจการหอประชุมกองทัพเรือ โดยมีกำลังพลกิจการหอประชุมกองทัพเรือร่วมในพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคล และบำรุงขวัญเสริมสร้างกำลังใจ ให้กำลังพลกิจการหอประชุมกองทัพเรือ ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร