ปลัดกระทรวงกลาโหม เยี่ยมดูงานกองทัพเรือ

ในวันอังคาร ที่ 29 มีนาคม 2565 พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ ปลัดกระทรวงกลาโหม เดินทางไปยัง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เพื่อเยี่ยมดูงานกองทัพเรือ  โดยมี พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ ให้การต้อนรับ และรับทราบการปฏิบัติของกองทัพเรือ ณ ห้องวิไชยประสิทธิ์ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร