ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ และมอบประกาศนียบัตร ให้แก่นักเรียนจ่าและนักเรียนดุริยางค์ประจำปีการศึกษา 2564

ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ และมอบประกาศนียบัตร ให้แก่นักเรียนจ่าและนักเรียนดุริยางค์ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นไปตาม มาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า2019 ( COVID – 19) โดยมี นักเรียนจ่าและนักเรียนดุริยางค์ ที่สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนชุมพลทหารเรือ โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนพลาธิการ โรงเรียนการขนส่งทหารเรือ โรงเรียนนาวิกเวชกิจ และโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ เข้าร่วมในพิธี จำนวนทั้งสิ้น 1,112 นาย ในจำนวนนี้ จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยต่างๆของกองทัพเรือ จำนวน 1,066 นาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 35 นาย และ กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 11 นาย