ห้องเจ้าพระยา

    ห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่พร้อมเวที ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของอาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ขนาดห้องกว้าง 28.85 เมตร ยาว 56.50 เมตร มีพื้นที่ 1,630 ตารางเมตร ภายในห้องได้รับการออกแบบตกแต่งในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบไทย ซึ่งมีความโอ่อ่า หรูหราและสวยงาม
รองรับการจัดงานได้หลากหลายรูปแบบ ดังนี้

 • ประชุม, สัมมนา แบบ Theater 2,000 คน
 • โต๊ะจีน 500 - 1,000 คน
 • ค็อกเทล 500 - 1,500 คน
 • บุปเฟ่ต์ 500 - 800 คน
 • ดินเนอร์เซ็ท 800 คน
บริการมีให้เลือก 2 แบบ คือ
1.กรณีเช่าสถานที่
 • ค่าเช่าสถานที่ 250,000.-บาท
 • ค่านำเข้าอาหาร 35,000.-บาท
หรือ
2.กรณีรวมค่าสถานที่ + อาหาร +เครื่องดื่ม
จำนวนคน ขั้นต่ำ 500 คน
จัดเลี้ยง 3 แบบ คือ

2.1 โต๊ะจีน
 • เมนู 1 ราคา 7,500.- บาท/โต๊ะ
 • เมนู 2 ราคา 8,500.- บาท/โต๊ะ
 • เมนู 3 ราคา 12,000.- บาท/โต๊ะ
2.2 บุฟเฟ่ต์
 • เมนู 1 ราคา 650.- บาท/คน
 • เมนู 2 ราคา 700.- บาท/คน
2.3 ค็อกเทล
 • เมนู 1 ราคา 600.- บาท/คน
 • เมนู 2 ราคา 650.- บาท/คน

หอประชุมกองทัพเรือ

ห้องชมวัง

     ห้องจัดเลี้ยงอเนกประสงค์อันแสนงดงาม สถานที่แห่งประวัติศาสตร์ที่เคยได้รับเกียรติใช้เป็นสถานที่ต้อนรับและชมขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค ของผู้นำเขตเศรษกิจเอเชีย - แปซิฟิก หรือ APEC และได้รับรองราชวงศ์ไทยเนื่องในโอกาสต่าง ๆ ตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 ของอาคารราชนาวิกสภาหลังใหม่ มีพื้นที่กว้าง 13.80 เมตร ยาว 35.20 เมตร รองรับการจัดงานได้หลากหลายรูปแบบ ดังนี้

 • ประชุม, สัมมนา แบบ Theater 400 คน
 • โต๊ะจีน 200 - 400 คน
 • บุฟเฟต์ 200 - 350 คน
 • ค็อกเทล 200 - 500 คน
บริการมีให้เลือก 2 แบบ คือ
1.กรณีเช่าสถานที่
 • ค่าเช่าสถานที่ 65,000.-บาท (ชั้นบน)
 • ค่านำเข้าอาหาร 15,000.-บาท
หรือ
2.กรณีรวมค่าสถานที่ + อาหาร +เครื่องดื่ม
จำนวนคน ขั้นต่ำ 200 คน
จัดเลี้ยง 3 แบบ คือ

2.1 โต๊ะจีน
 • เมนู 1 ราคา 7,500.- บาท/โต๊ะ
 • เมนู 2 ราคา 8,500.- บาท/โต๊ะ
 • เมนู 3 ราคา 12,000.- บาท/โต๊ะ
2.2 บุฟเฟ่ต์
 • เมนู 1 ราคา 650.- บาท/คน
 • เมนู 2 ราคา 700.- บาท/คน
2.3 ค็อกเทล
 • เมนู 1 ราคา 600.- บาท/คน
 • เมนู 2 ราคา 650.- บาท/คน

หอประชุมกองทัพเรือ

ห้องชมชลธี

     ห้องจัดเลี้ยงทรงสี่เหลื่ยมผืนผ้า ต้งอยู่บริเวณชั้น 3 ของอาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ มีพื้นที่กว้าง 9.50 เมตร ยาว 70 เมตร ภายในออกแบบด้วยงานไม้เป็นรูปทรงเรือโบราณกลมกลืนไปกับบรรยากาศของลำน้ำเจ้าพระยา รองรับการจัดงานได้หลากหลายรูปแบบ ดังนี้

 • ประชุม, สัมมนา แบบ Theater 400 คน
 • โต๊ะจีน 200 - 400 คน
 • บุฟเฟต์ 200 - 350 คน
 • ค็อกเทล 200 - 500 คน
บริการมีให้เลือก 2 แบบ คือ
1.กรณีเช่าสถานที่
 • ค่าเช่าสถานที่ 65,000.-บาท
 • ค่านำเข้าอาหาร 15,000.-บาท
หรือ
2.กรณีรวมค่าสถานที่ + อาหาร +เครื่องดื่ม
จำนวนคน ขั้นต่ำ 200 คน
จัดเลี้ยง 3 แบบ คือ

2.1 โต๊ะจีน
 • เมนู 1 ราคา 7,500.- บาท/โต๊ะ
 • เมนู 2 ราคา 8,500.- บาท/โต๊ะ
 • เมนู 3 ราคา 12,000.- บาท/โต๊ะ
2.2 บุฟเฟ่ต์
 • เมนู 1 ราคา 650.- บาท/คน
 • เมนู 2 ราคา 700.- บาท/คน
2.3 ค็อกเทล
 • เมนู 1 ราคา 600.- บาท/คน
 • เมนู 2 ราคา 650.- บาท/คน

หอประชุมกองทัพเรือ

ห้องอรุณอมรินทร์

     ห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 ของอาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ รองรับการจัดงานได้หลากหลายรูปแบบ ดังนี้

 • ประชุม, สัมมนา แบบ Theater 1,000 คน
 • โต๊ะจีน 300 - 700 คน
 • บุฟเฟต์ 300 - 600 คน
 • ค็อกเทล 300 -1,000 คน
บริการมีให้เลือก 2 แบบ คือ
1.กรณีเช่าสถานที่
 • ค่าเช่าสถานที่ 80,000.-บาท
 • ค่านำเข้าอาหาร 35,000.-บาท
หรือ
2.กรณีรวมค่าสถานที่ + อาหาร +เครื่องดื่ม
จำนวนคน ขั้นต่ำ 300 คน
จัดเลี้ยง 3 แบบ คือ

2.1 โต๊ะจีน
 • เมนู 1 ราคา 7,500.- บาท/โต๊ะ
 • เมนู 2 ราคา 8,500.- บาท/โต๊ะ
 • เมนู 3 ราคา 12,000.- บาท/โต๊ะ
2.2 บุฟเฟ่ต์
 • เมนู 1 ราคา 650.- บาท/คน
 • เมนู 2 ราคา 700.- บาท/คน
2.3 ค็อกเทล
 • เมนู 1 ราคา 600.- บาท/คน
 • เมนู 2 ราคา 650.- บาท/คน

หอประชุมกองทัพเรือ

ลานทัศนาภิรมย์

     นอกจากตัวอาคารหอประชุมกองทัพเรือแล้ว ลานกว้างด้านหน้าอาคารริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาก็ยังเป็นอีกแห่งหนึ่งที่มีความสำคัญ ด้วยถูกใช้รองรับการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในโอกาสต่าง ๆ  ที่สำคัญยิ่ง คือ แขกผู้ร่วมงานสามารถซึมซับบรรยากาศอันรื่นรมย์ผ่อนคลายของทิวทัศน์ลำน้ำเจ้าพระยา และความงดงามของพระบรมมหาราชวัง ฝั่งตรงข้ามได้อย่างน่าประทับใจที่สุด
  ลานทัศนาภิรมย์ถูกแบ่งสรรออกเป็น 3 ส่วนหลัก

 • แต่ละส่วนรองรับผู้ร่วมงานได้มากถึง 300 คน
บริการมีให้เลือก 2 แบบ คือ
1.กรณีเช่าสถานที่
 • ค่าเช่าพื้นทีละ 40,000.-บาท
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
หรือ
2.กรณีรวมค่าสถานที่ + อาหาร +เครื่องดื่ม
จำนวนคน ขั้นต่ำ 300 คน
จัดเลี้ยง 3 แบบ คือ

2.1 โต๊ะจีน
 • เมนู 1 ราคา 7,500.- บาท/โต๊ะ
 • เมนู 2 ราคา 8,500.- บาท/โต๊ะ
 • เมนู 3 ราคา 12,000.- บาท/โต๊ะ
2.2 บุฟเฟ่ต์
 • เมนู 1 ราคา 650.- บาท/คน
 • เมนู 2 ราคา 700.- บาท/คน
2.3 ค็อกเทล
 • เมนู 1 ราคา 600.- บาท/คน
 • เมนู 2 ราคา 650.- บาท/คน

หอประชุมกองทัพเรือ

ห้องโพธิ์สามต้น

     โพธิ์สามต้น … เป็นห้องประชุมและสัมมนา พร้อมเวที อยู่บริเวณชั้น 3 ของอาคารหอประชุมชุมพรเขตอุดมศักดิ์ มีพื้นที่ 256 ตารางเมตร ขนาดห้องกว้าง 16 เมตร ยาว 16 เมตร สูง 4 เมตร รองรับผู้เข้าร่วมประชุมและสัมมนาได้จำนวน 100 คน ภายในห้องได้รับการออกแบบและตกแต่งตามหลักวิศวกรรมสื่อสาร ทำให้ผู้ที่อยู่บนเวทีและผู้ที่อยู่ด้านล่างของห้องสามารถสื่อสารกันได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องขยายเสียง ซึ่งผู้ร่วมประชุมและสัมมนาจะเกิดความรู้สึกสะดวกสบายและประทับใจในสถานที่จัดการประชุมและสัมมนาดังกล่าว
- ค่าเช่าสถานที่ 25,000.-บาท

หอประชุมกองทัพเรือ

ห้องวิชัยประสิทธิ์

     ห้องวิชัยประสิทธิ์ .. เป็นห้องจัดประชุม และสัมมนาที่ทันสมัย ตั้งอยู่บริเวณชั้น 3 ของอาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ ประกอบด้วย ห้องวิชัยประสิทธิ์ 1 และ ห้องวิชัยประสิทธิ์ 2 ซึ่งสามารถเปิดทั้ง 2 ห้องต่อกันได้ มีพื้นที่ 256 ตารางเมตร (กว้าง 8เมตร ยาว 32 เมตร สูง 4 เมตร) หรือกั้นเป็น 2 ห้องก็ได้ สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมและสัมมนาได้ตั้งแต่ 30-100 คน และ ห้องวิชัยประสิทธิ์ 3 มีขนาดพื้นที่ 144 ตารางเมตร (กว้าง 8 เมตร ยาว 18 เมตร สูง 4 เมตร) รองรับผู้เข้าร่วมประชุมและสัมมนาได้ตั้งแต่ 50-100 คน ภายในห้องได้รับการออกแบบตกแต่งอย่างสวยงาม ทันสมัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ พร้อมมีบริการจัดอาหารว่าง และอาหารกลางวันอย่างครบครัน

- ค่าเช่าสถานที่ 15,000.-บาท

หอประชุมกองทัพเรือ

ห้องรับรอง

ห้องรับรอง ตั้งอยู่ในบริเวณชั้น 2 ของอาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ใช้สำหรับประกอบพิธีมงคลสมรส งานหมั้น และพิธีสงฆ์ รองรับผู้ร่วมงาน 50 คน
- ค่าเช่าสถานที่ 15,000.-บาท

หอประชุมกองทัพเรือ

เรืออังสนา
   เรือรับรองลำสำคัญ ทำหน้าที่รับรองพระบรมวงศานุวงศ์บุคคลสำคัญของประเทศ ผู้บังคับบัญชาของรัฐบาลและกองทัพเรือ เรือลำนี้ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2546 สามารถรองรับกิจกรรมงานสังสรรค์ได้หลายรูปแบบ และสามารถประยุกต์ดัดแปลงแต่ละพื้นที่ของเรือให้สอดคล้องกลมกลืนกับการจัดงานรูปแบบที่ต้องการได้อย่างดี รองรับแขกผู้มีเกียรติได้ถึง 150 - 250 คน
 
 
ค่าเช่า
บริการมีให้เลือก 2 แบบ คือ
1. ค่าเช่าเรือ + อาหาร ขั้นต่ำ 150 คน  คนละ  970.- บาท
หรือ
2. ค่าเช่าเรือ 100,000.- บาท
- ค่าธรรมเนียม อาหารนำเข้า 10,000.- บาท
 
รายการเสริม
- เบียร์สดไฮเนเก้น ถังละ 30 ลิตร 5,100.- บาท
- เบียร์สดสิงห์ ถังละ 30 ลิตร 4,650.- บาท
- เครื่องดื่มพั้นช์ 1ชุด/80แก้ว  2,000.- บาท
- เครื่องดื่มน้ำสมุนไพร   30.- บาท/คน
- ซุ้มอาหารเปล่าพร้อมภาชนะ 300 ชุด 3,000.- บาท
 
ดนตรี
- Trio 3 ชิ้น 10,500.- บาท
- Quarter 4 ชิ้น 12,500.- บาท
- อิเลคโทน คาราโอเกะ 7,500.- บาท
- นักร้อง 2,000.-บาท/คน
- พิธีกร 2,000.-บาท/คน
- คาราโอเกะ 2,000.-บาท/คน
- ค่าธรรมเนียม ดนตรีนำเข้า 3,000.- บาท
 
  *** ค่าเช่าใชับริการเรือรับรอง 1 เที่ยว/ 3 ชั่วโมง หากต่อเวลา ชั่วโมงละ 40,000.- บาท รวมอาหารบุฟเฟ่ต์ และเครื่องดื่ม ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกฮอล์  

หอประชุมกองทัพเรือ

เรือ ขส.ทร.131
   เดิมชื่อ Chindit เป็นเรือข้ามฟาก 2 ชั้น ต่อจากประเทศอังกฤษ ต่อมาได้ปรับปรุงเปลี่ยนโฉมเป็นเรือรับรอง ขส.ทร.131 เพื่อรองรับบุคคลสำคัญของประเทศ จวบจนกระทั่งวันนี้ เรือ ขส.ทร.131 เปิดกว้างรองรับทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รองรับผู้ร่วมงาน 120 คน
 
 
 
ค่าเช่า
มีให้เลือก 2 แบบ คือ
1. ค่าเช่าเรือ + อาหาร ขั้นต่ำ 80 คน คนละ  790.- บาท
หรือ
2. ค่าเช่าเรือ 35,000.- บาท
- ค่าธรรมเนียม อาหารนำเข้า 5,000.- บาท
 
รายการเสริม
- เบียร์สดไฮเนเก้น ถังละ 30 ลิตร 5,100.- บาท
- เบียร์สดสิงห์ ถังละ 30 ลิตร 4,650.- บาท
- เครื่องดื่มพั้นช์ 1ชุด/80แก้ว  2,000.- บาท
- เครื่องดื่มน้ำสมุนไพร   30.- บาท/คน
- ซุ้มอาหารเปล่าพร้อมภาชนะ 300 ชุด 3,000.- บาท
 
ดนตรี
- Trio 3 ชิ้น 10,500.- บาท
- Quarter 4 ชิ้น 12,500.- บาท
- อิเลคโทน คาราโอเกะ 7,500.- บาท
- นักร้อง 2,000.-บาท/คน
- พิธีกร 2,000.-บาท/คน
- คาราโอเกะ 2,000.-บาท/คน
- ค่าธรรมเนียม ดนตรีนำเข้า 3,000.- บาท
 
   ***ค่าเช่าใชับริการเรือรับรอง 1 เที่ยว/ 3 ชั่วโมง หากต่อเวลา ชั่วโมงละ 12,000.- บาท รวมอาหารบุฟเฟ่ต์ และเครื่องดื่ม ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกฮอล์
 

หอประชุมกองทัพเรือ

     

หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่แสดง เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม และอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบ ต้องการรายละเอียดและข้อมูลที่ถูกต้อง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

หอประชุมกองทัพเรือ มีความจำเป็นต้องปิดเพื่อปรับปรุงใหญ่ โดยจะยังเปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 ตุลาคม 2561 และห้องชมวังถึง 31 ธันวาคม 2561