วันกองทัพเรือ ประจำปี 2560
   พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ และ นางเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีทำบุญปล่อยนกและปลา ประกอบด้วย ปลาตะเพียนเงิน ปลาตะเพียนทอง ปลาแก้มช้ำ ปลายี่สก และปลานิล เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2560 โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ของกองทัพเรือเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2560
หอประชุมกองทัพเรือ มีความจำเป็นต้องปิดเพื่อปรับปรุงใหญ่ โดยจะยังเปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 ตุลาคม 2561 และห้องชมวังถึง 31 ธันวาคม 2561