วันกองทัพเรือ ประจำปี 2560
   พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ และ นางเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีทำบุญปล่อยนกและปลา ประกอบด้วย ปลาตะเพียนเงิน ปลาตะเพียนทอง ปลาแก้มช้ำ ปลายี่สก และปลานิล เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2560 โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ของกองทัพเรือเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2560
--- หอประชุมกองทัพเรือ ปรับเพิ่มส่วนลดเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการ ทร.และครอบครัว (บิดา มารดา คู่สมรสและบุตรโดยชอบตามกฎหมาย) จากเดิม ร้อยละ 20 เป็น ร้อยละ 30  ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ก.พ.60 เป็นต้นไป