พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559
   ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นดุษฎีบัณฑิต จำนวน 6 คน มหาบัณฑิต จำนวน 119 คน และบัณฑิต จำนวน 1,777 คน ณ หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2560
หอประชุมกองทัพเรือ มีความจำเป็นต้องปิดเพื่อปรับปรุงใหญ่ โดยจะยังเปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 ตุลาคม 2561 และห้องชมวังถึง 31 ธันวาคม 2561