อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
   พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่โครงการ “อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์” และเปิดโครงการฯ โดยมี พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วม รับ ส่ง เสด็จฯ ภายในพิธีเปิดโครงการ ฯ ในครั้งนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงเปิดโครงการฯ ทรงปล่อยเต่าทะเล และทอดพระเนตรการปล่อยเต่าทะเลในพื้นที่ต่าง ๆ ได้แก่ พื้นที่ทัพเรือภาคที่ 1 จังหวัดชลบุรี พื้นที่ทัพเรือภาคที่ 2 จังหวัดสงขลา และพื้นที่ทัพเรือภาคที่ 3 จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะมีการปล่อยเต่าทะเลโดยพร้อมเพรียงกัน ผ่านระบบการประชุมทางไกลวีดิทัศน์ พร้อมเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการของหน่วยงานร่วมสนองพระดำริ และฉายพระรูปร่วมกับคณะกรรมการโครงการ ฯ ณ หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 4 มกราคม 2561
หอประชุมกองทัพเรือ มีความจำเป็นต้องปิดเพื่อปรับปรุงใหญ่ โดยจะยังเปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 ตุลาคม 2561 และห้องชมวังถึง 31 ธันวาคม 2561