อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
   พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่โครงการ “อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์” และเปิดโครงการฯ โดยมี พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วม รับ ส่ง เสด็จฯ ภายในพิธีเปิดโครงการ ฯ ในครั้งนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงเปิดโครงการฯ ทรงปล่อยเต่าทะเล และทอดพระเนตรการปล่อยเต่าทะเลในพื้นที่ต่าง ๆ ได้แก่ พื้นที่ทัพเรือภาคที่ 1 จังหวัดชลบุรี พื้นที่ทัพเรือภาคที่ 2 จังหวัดสงขลา และพื้นที่ทัพเรือภาคที่ 3 จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะมีการปล่อยเต่าทะเลโดยพร้อมเพรียงกัน ผ่านระบบการประชุมทางไกลวีดิทัศน์ พร้อมเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการของหน่วยงานร่วมสนองพระดำริ และฉายพระรูปร่วมกับคณะกรรมการโครงการ ฯ ณ หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 4 มกราคม 2561
--- หอประชุมกองทัพเรือ ปรับเพิ่มส่วนลดเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการ ทร.และครอบครัว (บิดา มารดา คู่สมรสและบุตรโดยชอบตามกฎหมาย) จากเดิม ร้อยละ 20 เป็น ร้อยละ 30  ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ก.พ.60 เป็นต้นไป