โชว์ แชร์ ช้อบ ใช้
   พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทัพเรือภายใต้หัวข้องาน “โชว์ แชร์ ช้อป ใช้” ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี พลเรือเอก นวพล ดำรงพงศ์ ผู้ช่วย ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธานกรรมการพัฒนากำลังพลและการจัดการความรู้กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ กำลังพลกองทัพเรือ ร่วมพิธีฯ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2561
หอประชุมกองทัพเรือ มีความจำเป็นต้องปิดเพื่อปรับปรุงใหญ่ โดยจะยังเปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 ตุลาคม 2561 และห้องชมวังถึง 31 ธันวาคม 2561