โชว์ แชร์ ช้อบ ใช้
   พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทัพเรือภายใต้หัวข้องาน “โชว์ แชร์ ช้อป ใช้” ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี พลเรือเอก นวพล ดำรงพงศ์ ผู้ช่วย ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธานกรรมการพัฒนากำลังพลและการจัดการความรู้กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ กำลังพลกองทัพเรือ ร่วมพิธีฯ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2561
--- หอประชุมกองทัพเรือ ปรับเพิ่มส่วนลดเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการ ทร.และครอบครัว (บิดา มารดา คู่สมรสและบุตรโดยชอบตามกฎหมาย) จากเดิม ร้อยละ 20 เป็น ร้อยละ 30  ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ก.พ.60 เป็นต้นไป