วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“ มีสถานที่ดีเยี่ยม ให้บริการดีเลิศ ในราคายุติธรรม ”

พันธกิจ

“ให้การสนับสนุนการจัดงานต่างๆ ของรัฐบาล กระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ หน่วยราชการสำคัญอื่นๆ และให้บริการจัดงานประชุม สัมมนา รับปริญญา/ประกาศนียบัตร และงานในโอกาสพิเศษต่างๆ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของ ผู้มาใช้บริการด้วยความสง่างามและมีมาตรฐาน”