ข่าวสาร

การตรวจความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงหอประชุมกองทัพเรือ

พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ และหัวหน้าคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงหอประชุมกองทัพเรือ คณะกรรมการตรวจการจ้าง และตัวแทนหน่วยต่างๆ ร่วมตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงหอประชุมกองทัพเรือ ประจำเดือนกันยายน๒๕๖๒ ในวันจันทร์ ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

วันคล้ายวันสถาปนากรมช่างโยธาทหารเรือ ครบรอบ 30 ปี

พล.ร.ต.โสภณ รัชตาภิรักษ์ ผู้จัดการกิจการหอประชุมกองทัพเรือ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมช่างโยธาทหารเรือ ครบรอบ 30 ปี ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562