การจัดดอกไม้

ห้องอรุณอมรินทร์

ห้องชมวัง

ห้องชมชลธี