รายละเอียดห้อง

อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ห้องอรุณอมรินทร์ ชั้น 1

 • ขนาดห้อง 38*48 เมตร 
 • เวทีเป็นเวทีเคลื่อนที่อเนกประสงค์
 • เครื่องผสมสัญญาณเสียงเคลื่อนที่ ชนิดดิจิตอล 16 ช่องสัญญาณ 
 • ลำโพงเคลื่อนที่ 1 ชุด
 • ลำโพง Ceiling ติดฝ้าเพดานห้อง
 • เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ Panasonic ขนาด 5,000 Lumens จำนวน 4 เครื่อง
 • จอโปรเจ็คเตอร์  ขนาด 150 นิ้ว จำนวน 4 จอ

ห้องเจ้าพระยา ชั้น 2

 • ขนาดห้อง 32*56 เมตร 
 • ขนาดเวที 8*24 เมตร
 • จอ LED บนเวที ขนาด 4.42*16.33 เมตร ความละเอียด P 189 จำนวน 1 จอ
 • จอ LED ข้างเวที ขนาด 4.235*2.38 เมตร ความละเอียด P189 จำนวน 4 จอ
 • รอกไฟฟ้า ยาว 6 เมตร รองรับน้ำหนัก ไม่เกิน 250 กิโลกรัม
 • เครื่องผสมสัญญาณเสียง ชนิดดิจิตอล 32 ช่องสัญญาณ
 • ลำโพงเซ็นเตอร์ 2 ตู้
 • ลำโพงเซอร์ราวด์ 12 ตู้
 • ลำโพงซัพบลูฟเฟอร์ 4 ตู้
 • ลำโพงมอนิเตอร์บนเวที 2 ตู้
 • ลำโพง Ceiling ติดฝ้าเพดานห้อง
 • ระบบไฟเวที ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์

ห้องชมชลธี ชั้น 3

 • ขนาดห้อง 11*60 เมตร 
 • เวทีเป็นเวทีเคลื่อนที่อเนกประสงค์
 • เครื่องผสมสัญญาณเสียง ชนิดดิจิตอล 16 ช่องสัญญาณ
 • ลำโพงเคลื่อนที่ 1 ชุด
 • ลำโพงมอนิเตอร์บนเวที 2 ตู้
 • ลำโพง Ceiling ติดฝ้าเพดานห้อง
 • เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ Panasonic ขนาด 5,000 Lumens จำนวน 2 เครื่อง
 • จอโปรเจ็คเตอร์  ขนาด 165 นิ้ว จำนวน 2 จอ

อาคารราชนาวิกสภา

ห้องชมวัง ชั้น 2

 • ขนาดห้อง 15*39 เมตร 
 • ขนาดเวที 4*7 เมตร
 • เครื่องผสมสัญญาณเสียง ชนิดดิจิตอล 16 ช่องสัญญาณ
 • ลำโพงประจำในห้อง 4 ตู้
 • ลำโพงประจำหน้าห้อง 2 ตู้
 • ลำโพงซัพบลูฟเฟอร์ 4 ตู้
 • ลำโพงมอนิเตอร์บนเวที 2 ตู้
 • ลำโพง Ceiling ติดฝ้าเพดานห้อง
 • เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ Panasonic 5,000 lumens 1 เครื่อง
 • จอโปรเจ็คเตอร์ ขนาด 150 นิ้ว 1 จอ

บรรยากาศภายในเรือ

 • สามารถจัดโปรแกรม ท่องเที่ยว 1 วันเต็ม หรือ ล่องเรือรับประทานอาหารค่ำ, จัดงานฉลองมงคลสมรส บนเรือได้
 • เรืออังสนา : 250 ท่าน
 • เรือ ขส.ทร.131 : 100 ท่าน
 • รูปแบบอาหาร : บุฟเฟ่ต์