หอประชุมกองทัพเรือ กำลังปรับปรุงใหญ่ มี เรืออังสนา และ เรือ ขส.ทร.131 เปิดให้บริการตามปกติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรืออังสนา

เป็นเรือรับรองพิเศษของกองทัพเรือ ที่ใช้รับรองแขกระดับ VIP รองรับผู้ร่วมงานได้ประมาณ 250 คน

เรือ ขส.ทร.131

เป็นเรือรับรองของกองทัพเรือ ให้บริการได้ จำนวน 120 คน

หอประชุมกองทัพเรือ

   หอประชุมกองทัพเรือ กำลังซ่อมปรับปรุงใหญ่เพื่อรองรับการประชุมนานาชาติ ในการนี้ห้องจัดเลี้ยงทั้งหมดไม่สามารถให้บริการได้เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง และเมื่อการซ่อมปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว จะสามารถกลับมาให้บริการได้อีกครั้งประมาณปลายปีนี้ โปรดติดตามและสัมผัสกับหอประชุมกองทัพเรือโฉมใหม่ในเวลาอันใกล้นี้..

ข่าวด่วน...
ห้องชมวังกำลังปรับปรุงใกล้เสร็จเรียบร้อย และจะสามารถเปิดให้บริการได้ตั้งแต่ เดือนกันยายน 2562 นี้ สนใจรีบติดต่อขอใช้บริการด่วน ก่อนปรับราคาค่าบริการ ในเร็วๆนี้