หน้าแรก

มีนา...มีบุญ...มีสุข

ในวันอาทิตย์ที่   8 มี.ค.63
ระหว่างเวลา 13.30-20.00 น.
หอประชุมกองทัพเรือขอเชิญ
ร่วมกิจกรรมล่องเรือไหว้พระ
เที่ยวเกาะเกร็ดรับประทาน
อาหารบุฟเฟต์ และฟังเพลงเพราะๆ
ในบรรยากาศยามค่ำคืน
ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
ในราคา 999 บาท

สำรองที่นั่งได้ที่กิจการหอประชุม ทร.
โทร.02-475-5303,02-475-5415
หรือโทร 06-2798-9993
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นมาตรฐานสากล

ด้วยคุณภาพและการบริการที่เป็นเลิศ

ผลงาน

หอประชุมกองทัพเรือ
ได้รับการไว้วางใจในการจัดงาน
ระดับต่าง ๆ อย่างมากมาย

ความพร้อมในการบริการ

พร้อมให้คำปรึกษา
เพื่อความสมบูรณ์
ในทุกรายละเอียด

สถานที่สวยงาม

สถานที่อันทันสมัย
ความงดงามของ
ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

ความปลอดภัยสูงสุด

ระบบการรักษาความปลอดภัย
รวมถึงระบบการช่วยเหลือฉุกเฉิน
อันรวดเร็ว