ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

  ในวันที่ 3 มิถุนายน 2567 พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ และ นางกีรตา พันธุ์เอี่ยม นายกสมาคมภริยาทหารเรือ นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือพร้อมภริยา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลของกองทัพเรือ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ...

กองทัพเรือ จัดกิจกรรมเนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2567

      ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานจัดกิจกรรมเนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2567 ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล โดยมีนายกสมาคมภริยาทหารเรือ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ พร้อมคู่สมรส...

บรรยายพิเศษ วปอ.บอ. รุ่นที่ 1

     ในวันที่ 29 เมษายน 2567 พลเรือเอก อะดุง พันธ์ุเอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ บรรยายพิเศษให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรสำหรับผู้บริหารแห่งอนาคต (วปอ.บอ.) รุ่นที่ 1 ในโอกาสที่ พลโท ศักดิ์สิทธิ์ แสงชนินทร์ ผู้อำนวยการหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร สำหรับผู้บริหารแห่งอนาคต...

การประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 3

     กองบัญชาการกองทัพไทย จัดการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ...

พิธีประดับเครื่องหมายยศ และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ นักเรียนจ่าทหารเรือและนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปี 2567

      ในวันที่ 25 เมษายน 2567 พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ นักเรียนจ่าทหารเรือ (นรจ.) และนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ(นดย.) ที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2566 จากโรงเรียนชุมพลทหารเรือ โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ...

พิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

     ขอต้อนรับและแสดงความยินดี มหาบัณฑิต และ บัณฑิต ทุกท่าน ในพิธีประสาทปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ประจำปีพุทธศักราช 2567 วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร

พิธีมอบกุญแจบ้านพักและอาคารที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือ

     พิธีมอบกุญแจบ้านพักและอาคารที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือ เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่กำลังพลกองทัพเรือและครอบครัว     ในวันที่ 5 มกราคม 2567 พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย นางกีรตา พันธุ์เอี่ยม นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบกุญแจบ้านพัก อาคารที่พักอาศัยส่วนกลางของกองทัพเรือ ในพื้นที่กรุงเทพฯ...

The 8th Indian Ocean Naval Symposium (IONS) 2023-2025

กองทัพเรือจัดเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมความร่วมมือกองทัพเรือประเทศในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย “The 8th Indian Ocean Naval Symposium (IONS) 2023-2025” อย่างเป็นทางการ ณ หอประชุมกองทัพเรือ       ในวันที่ 20 ธันวาคม 2566 พลเรือเอก อะดุง...

พิธีเจริญพระพุทธมนต์

     “กองทัพเรือ ร่วมกับ วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชยในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา”     ในวันที่ 14 ธ.ค.66 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา...

ประดับเครื่องหมายยศ

กองทัพเรือ ประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีให้แก่นายทหารสัญญาบัตร ที่ได้รับการเลื่อนยศเป็น ว่าที่นาวาเอก ในวาระตุลาคม 2566     ในวันที่ 12 ธันวาคม 2566 พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีให้แก่นายทหารสัญญาบัตร ที่ได้รับการเลื่อนยศเป็น ว่าที่นาวาเอก จำนวน...