ห้องเจ้าพระยา

ห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่พร้อมเวที ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของอาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ มีพื้นที่ 1,632 ตารางเมตร จำนวน 1,200 คน

15 reviews

ห้องชมวัง

ห้องจัดเลี้ยงขนาดกลาง ตั้งอยู่ติดกับอาคารราชนาวิกหลังเก่า มีพื้นที่ 585 ตารางเมตร จำนวน 350 คน

15 reviews

ห้องชมชลธี

ตั้งอยู่บริเวณชั้น 3 ของอาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ มีพื้นที่ 792 ตารางเมตร จำนวน 350 คน

15 reviews

ห้องอรุณอมรินทร์

อยู่บริเวณชั้น 1 ของอาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พื้นที่ 1,520 ตารางเมตร จำนวน 800 คน

15 reviews

ลานทัศนาภิรมย์

บริเวณด้านหน้าของหอประชุมกองทัพเรือ ซึ่งอยู่ติดกับริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา แบ่งออกเป็น 4 พื้นที่หลัก แต่ละพื้นที่ รองรับผู้ร่วมงานได้ 300 คน

15 reviews

ห้องโพธิ์สามต้น

เป็นห้องประชุมและสัมมนา พร้อมเวที อยู่บริเวณชั้น 3 ของอาคารหอประชุมชุมพรเขตอุดมศักดิ์ มีพื้นที่ 256 ตารางเมตร จำนวน 100 คน

12 reviews

ห้องวิชัยประสิทธิ์

เป็นห้องจัดประชุม และสัมมนาที่ทันสมัย ตั้งอยู่บริเวณชั้น 3 ของอาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จำนวน 100 คน

31 reviews

ห้องรับรอง

ห้องรับรองในบริเวณชั้น 2 ของอาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อใช้ต้อนรับบุคคลสำคัญที่มาร่วมงาน ภายในห้องได้รับการออกแบบและตกแต่งอย่างหรูหรา จำนวน 50 คน

15 reviews

เรืออังสนา

เป็นเรือรับรองพิเศษของกองทัพเรือ ที่ใช้รับรองแขกระดับ VIP รองรับผู้ร่วมงานได้ประมาณ 250 คน

15 reviews

เรือ ขส.ทร.131

เป็นเรือรับรองของกองทัพเรือ ให้บริการได้ จำนวน 120 คน

15 reviews

หอประชุมกองทัพเรือ มีความจำเป็นต้องปิดเพื่อปรับปรุงใหญ่ โดยจะยังเปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 ตุลาคม 2561 และห้องชมวังถึง 31 ธันวาคม 2561