promotion

ล่องเรือไหว้พระ...อังสนาพาสุขใจ

   ในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น. หอประชุมกองทัพเรือขอเชิญร่วมกิจกรรม “ล่องเรือไหว้พระ...อังสนาพาสุขใจ” พร้อมชมวิถีชีวิตชาวไทย-มอญ บนเกาะเกร็ด และรับประทานอาหารกลางวันชมวิวทิวทัศน์ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ราคาพิเศษ สำหรับข้าราชการฯ ในราคา 799 บาท และสำหรับบุคคลภายนอกในราคา 899 บาท

   สำรองที่นั่งได้ที่กิจการหอประชุมกองทัพเรือ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 0 2475 5415 หรือ 06 2798 9993 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เรืออังสนา

เป็นเรือรับรองพิเศษของกองทัพเรือ ที่ใช้รับรองแขกระดับ VIP รองรับผู้ร่วมงานได้ประมาณ 250 คน

เรือ ขส.ทร.131

เป็นเรือรับรองของกองทัพเรือ ให้บริการได้ จำนวน 120 คน