navyhall

ติดต่อจองสถานที่ ฝ่ายการตลาด* ทุกวัน ไม่เว้นวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08:30-16:30 น.
หอประชุมกองทัพเรือ มีความจำเป็นต้องปิดเพื่อปรับปรุงใหญ่ โดยจะยังเปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 ตุลาคม 2561 และห้องชมวังถึง 31 ธันวาคม 2561