หอประชุมกองทัพเรือ กำลังปรับปรุงใหญ่ มี เรืออังสนา และ เรือ ขส.ทร.131 เปิดให้บริการตามปกติ
navyhall

ติดต่อจองสถานที่ ฝ่ายการตลาด* วันจันทร์-วันศุกร์ เวลาทำการ 08:30-16:30 น. เว้นวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์