สุดยอด รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์
หอประชุมกองทัพเรือ มีความจำเป็นต้องปิดเพื่อปรับปรุงใหญ่ โดยจะยังเปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 ธันวาคม 2561