วันรางวัลคุณภาพกองทัพเรือ NQA Day (Navy Quality Award Day

กองทัพเรือ จัดงาน “วันรางวัลคุณภาพกองทัพเรือ NQA Day (Navy Quality Award Day)” ประจำปีงบประมาณ 2566
    ในวันที่ 3 สิงหาคม 2566 พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดงาน “วันรางวัลคุณภาพกองทัพเรือ NQA day (Navy Quality Award)” ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือเอก เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการทหารเรือ พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้ช่วย    ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะ ประธานกรรมการพัฒนากำลังพลและการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ พลเรือเอก ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เสนาธิการทหารเรือ พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ตลอดจนผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ให้การต้อนรับ