ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่กำลังพลกองทัพเรือ

ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่กำลังพลกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ 2567
        ในวันที่ 5 ตุลาคม 2566 พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่กำลังพลกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ซึ่งกำลังพลที่เข้ารับฟังนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือในวันนี้ประกอบด้วย นายทหารชั้นนายพลเรือ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ หัวหน้าหน่วยฝ่ายอำนวยการ / ผู้บังคับหน่วยกำลังรบ รวมถึงนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ และเสนาธิการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ 2567 รวมถึงมีการเผยแพร่ ทาง Facebook Live ในเพจกองทัพเรือ Royal Thai Navy ให้กำลังพลกองทัพเรือ ได้รับทราบโดยทั่วกัน