พิธีมอบกุญแจบ้านพักและอาคารที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือ

     พิธีมอบกุญแจบ้านพักและอาคารที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือ เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่กำลังพลกองทัพเรือและครอบครัว
     ในวันที่ 5 มกราคม 2567 พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย นางกีรตา พันธุ์เอี่ยม นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบกุญแจบ้านพัก อาคารที่พักอาศัยส่วนกลางของกองทัพเรือ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อจัดสรรให้แก่กำลังพลกองทัพเรือและครอบครัวที่เดือดร้อน และรอการเข้าพักอาศัย ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ
     โดยกรมสวัสดิการทหารเรือ ได้ดำเนินการเรียกคืนห้องจากผู้ที่หมดสิทธิ์พักอาศัย ห้องทิ้งร้าง ห้องที่ผู้พักอาศัยเกษียณอายุราชการ และเชิญชวนให้ผู้ที่หมดความจำเป็นในการพักอาศัย และสมัครใจส่งคืนห้องพัก เข้าร่วมโครงการส่งคืนห้องพัก เพื่อช่วยเหลือกำลังพลชั้นผู้น้อยที่มีความเดือดร้อนในด้านค่าใช้จ่าย สามารถเรียกคืนห้องพักได้ 309 ห้อง พร้อมทั้งได้ดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องพักที่มีสภาพทรุดโทรมให้พร้อมสำหรับการเข้าพักอาศัย โดยได้พิจารณาจัดผู้ที่มีความจำเป็นและเดือดร้อนในการเข้าพักอาศัย เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2567 แก่กำลังพล ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือที่จะดูแลสิทธิประโยชน์ สวัสดิการกำลังพลทุกระดับ เพื่อให้มีขวัญกำลังใจ ที่จะร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป