Month: November 2022

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในวันกองทัพเรือประจำปี 2565

    ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เดินทางมาเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในวันกองทัพเรือประจำปี 2565 ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ โดยมีพลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์...