Month: May 2024

กองทัพเรือ จัดกิจกรรมเนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2567

      ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานจัดกิจกรรมเนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2567 ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล โดยมีนายกสมาคมภริยาทหารเรือ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ พร้อมคู่สมรส...