แถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วนของผู้บัญชาการทหารเรือ

ผู้บัญชาการทหารเรือ แถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วนของผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ 2566 วงรอบ 6 เดือน

    วันที่ 27 เมษายน 2566  พลเรือเอก เชิงชาย  ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ  กล่าวแถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วนของผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ 2566 วงรอบ 6 เดือน  โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ  นายทหารชั้นยศนายพลเรือ และ นายทหารสัญญาบัตรระดับผู้อำนวยการกองขึ้นไป ร่วมรับฟังการแถลงผล ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ