Month: May 2023

การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตถกรรมภาคกลาง

 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทอดพระเนตรการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตถกรรมภาคกลาง       วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปยังหอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือเอก...

วันฉัตรมงคล

ผู้บัญชาการทหารเรือ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2566     วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย นางจตุพร ชมเชิงแพทย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ  นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ ตลอดจนหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือพร้อมคู่สมรส...

แถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วนของผู้บัญชาการทหารเรือ

ผู้บัญชาการทหารเรือ แถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วนของผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ 2566 วงรอบ 6 เดือน    วันที่ 27 เมษายน 2566  พลเรือเอก เชิงชาย  ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ  กล่าวแถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วนของผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ 2566 วงรอบ...