แถลงข่าวการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ 49 พ.ศ 2566

     การแถลงข่าวการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ 49 พ.ศ 2566 เทิดพระเกียรติ องค์บิดาของทหารเรือไทย “แสงทิพย์แห่งอาภากร เสียงทิพย์จากราชนาวี”
     กองทัพเรือ กำหนดจัดการแถลงข่าว การจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 49 ปี พ.ศ.2566 เทิดพระเกียรติ องค์บิดาของทหารเรือไทย “แสงทิพย์แห่งอาภากร เสียงทิพย์จากราชนาวี” ในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย พลเรือโท ชาติชาย ทองสะอาด รองเสนาธิการทหารเรือ สายงานกิจการพลเรือน ในฐานะประธานคณะกรรมการเตรียมการจากการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และ นาวาเอก พฤทธิธร สุมิตร ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ