Month: June 2023

แถลงข่าวการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ 49 พ.ศ 2566

     การแถลงข่าวการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ 49 พ.ศ 2566 เทิดพระเกียรติ องค์บิดาของทหารเรือไทย “แสงทิพย์แห่งอาภากร เสียงทิพย์จากราชนาวี”      กองทัพเรือ กำหนดจัดการแถลงข่าว การจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 49 ปี พ.ศ.2566 เทิดพระเกียรติ...