ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง และวัฒนธรรมทางสายน้ำในงาน “สายประทีปแห่งราชนาวี ๒๕๖๖”
วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ เวลา ๑๗.๓๐ – ๒๑.๐๐ น. ณ ลานทัศนาภิรมย์ หอประชุมกองทัพเรือ
รายละเอียดการจองติดต่อได้ที่ กิจการหอประชุมกองทัพเรือ โทร. ๑๒ ๔๗๕ ๕๔๑๕ , ๐๒ ๔๗๕ ๕๓๐๓ , ๐๘ ๙๖๙๙ ๘๖๘๙ ID Line : navyhall62