พิธีเจริญพระพุทธมนต์

     “กองทัพเรือ ร่วมกับ วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชยในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา”
     ในวันที่ 14 ธ.ค.66 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ คุณกีรตา พันธุ์เอี่ยม นายกสมาคมภริยาทหารเรือ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล สมาคมภริยาทหารเรือตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชนร่วมในพิธี ประมาณ 300 คน ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร