Month: December 2023

The 8th Indian Ocean Naval Symposium (IONS) 2023-2025

กองทัพเรือจัดเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมความร่วมมือกองทัพเรือประเทศในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย “The 8th Indian Ocean Naval Symposium (IONS) 2023-2025” อย่างเป็นทางการ ณ หอประชุมกองทัพเรือ       ในวันที่ 20 ธันวาคม 2566 พลเรือเอก อะดุง...

พิธีเจริญพระพุทธมนต์

     “กองทัพเรือ ร่วมกับ วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชยในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา”     ในวันที่ 14 ธ.ค.66 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา...

ประดับเครื่องหมายยศ

กองทัพเรือ ประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีให้แก่นายทหารสัญญาบัตร ที่ได้รับการเลื่อนยศเป็น ว่าที่นาวาเอก ในวาระตุลาคม 2566     ในวันที่ 12 ธันวาคม 2566 พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีให้แก่นายทหารสัญญาบัตร ที่ได้รับการเลื่อนยศเป็น ว่าที่นาวาเอก จำนวน...

บรรยายพิเศษฯ ด้านการประชาสัมพันธ์

ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายพิเศษฯ ด้านการประชาสัมพันธ์     ในวันที่ 12 ธันวาคม 2566 พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายพิเศษเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ ”การพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อการเป็นผู้นำเสนอที่สร้างสรรค์ ในมิติของกองทัพเรือ“ ณ ห้องโพธิ์สามต้น หอประชุมกองทัพเรือ โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ นายทหารที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์จากหน่วยต่าง ๆ...

5 ธันวาคม

     5 ธันวาคม วันพระบรมราชสมภพ ในหลวง รัชกาลที่ 9 วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ผู้บัญชาการทหารเรือ นำกำลังพลทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมจัดกิจกรรม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ     ในวันที่ 4 ธันวาคม 2566 กองทัพเรือได้จัดกิจกรรม...