Month: April 2024

บรรยายพิเศษ วปอ.บอ. รุ่นที่ 1

     ในวันที่ 29 เมษายน 2567 พลเรือเอก อะดุง พันธ์ุเอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ บรรยายพิเศษให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรสำหรับผู้บริหารแห่งอนาคต (วปอ.บอ.) รุ่นที่ 1 ในโอกาสที่ พลโท ศักดิ์สิทธิ์ แสงชนินทร์ ผู้อำนวยการหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร สำหรับผู้บริหารแห่งอนาคต...

การประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 3

     กองบัญชาการกองทัพไทย จัดการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ...

พิธีประดับเครื่องหมายยศ และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ นักเรียนจ่าทหารเรือและนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปี 2567

      ในวันที่ 25 เมษายน 2567 พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ นักเรียนจ่าทหารเรือ (นรจ.) และนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ(นดย.) ที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2566 จากโรงเรียนชุมพลทหารเรือ โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ...