บรรยายพิเศษ วปอ.บอ. รุ่นที่ 1

0

     ในวันที่ 29 เมษายน 2567 พลเรือเอก อะดุง พันธ์ุเอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ บรรยายพิเศษให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรสำหรับผู้บริหารแห่งอนาคต (วปอ.บอ.) รุ่นที่ 1 ในโอกาสที่ พลโท ศักดิ์สิทธิ์ แสงชนินทร์ ผู้อำนวยการหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร สำหรับผู้บริหารแห่งอนาคต (วปอ.บอ.) รุ่นที่ 1 ได้นำคณาจารย์และนักศึกษา จำนวน 158 คน เข้าเยี่ยมชมกองทัพเรือ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *