หอประชุมกองทัพเรือ มีความจำเป็นต้องปิดเพื่อปรับปรุงใหญ่ โดยห้องชมวัง จะยังเปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 ธันวาคม 2561 สำหรับ เรืออังสนา และ เรือ ขส.ทร.131 ยังเปิดให้บริการตามปกติ

ห้องชมวัง

ห้องจัดเลี้ยงขนาดกลาง ตั้งอยู่ติดกับอาคารราชนาวิกหลังเก่า มีพื้นที่ 585 ตารางเมตร จำนวน 350 คน

เรืออังสนา

เป็นเรือรับรองพิเศษของกองทัพเรือ ที่ใช้รับรองแขกระดับ VIP รองรับผู้ร่วมงานได้ประมาณ 250 คน

เรือ ขส.ทร.131

เป็นเรือรับรองของกองทัพเรือ ให้บริการได้ จำนวน 120 คน