ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบนโยบายประจำปีงบประมาณ 2566 แก่หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ มุ่งสู่เป้าหมาย “กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่น และภาคภูมิใจ – The Trusted Navy”

    ในวันศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม 2565  พลเรือเอก เชิงชาย  ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้มอบนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ รวมถึงมีการถ่ายทอดสัญญาณ...